• Príspevok na rám až do 100 € pre deti do 18 rokov vrátane
  • Príspevok na rám a okuliarové šošovky pri výške dioptrie nad +4/-4 pre deti do 18 rokov vrátane
  • Príspevok na okuliarové šošovky pre dospelých pri výške dioptrie nad +6/-8


Okuliare je možné prevziať len v zmluvnej optike VšZP. 

Zoznam zmluvných poskytovateľov

 nájdete aj v mobilnej aplikácii v časti Moje okolie.

Viac informácií o skupinových benefitoch sa dozviete na stránke 

Peňaženka zdravia MAXI