V nasledujúcom článku Vám priblížime návod ako postupovať pri uplatnení príspevku od Dôvery.Kto má nárok na príspevok?

 • Benefit budú môcť využiť všetci poistenci Dôvery do 18 rokov.

Na čo si možno uplatniť príspevok?

 • na očné pomôcky s doplatkom pacienta, predpísané očným lekárom po 1. januári 2022
 • na sériový okuliarový rám aj okuliarové šošovky (sklá)
 • na okuliarové šošovky s refrakciou do +4/-4 a súčet do +6/-8D

Ako požiadať o príspevok?

 • O príspevok môžete požiadať prostredníctvom mobilnej aplikácie Dôvera alebo cez Elektronickú pobočku MojaDôvera.
 • Žiadosť o príspevok podáva do 30 dní od dátumu očného vyšetrenia za svoje deti rodič alebo zákonný zástupca.
 • K žiadosti je potrebné priložiť
 • poukaz na optickú pomôcku
 • doklad o kúpe (pokladničný blok alebo faktúru)
 • Peniaze vám pošleme do 90 dní na bankový účet.

Cez Elektronickú pobočku


Elektronická pobočka MojaDôvera


Cez Elektronickú pobočku


Stiahnuť mobilnú aplikáciu


Ďalšie podmienky získania príspevku

 • Príspevok sa vzťahuje na okuliare predpísané očným lekárom, ktorý má zmluvu s Dôverou, a vyhotovené zmluvnou očnou optikou.
 • Podmienkou získania príspevku na detské okuliare je absolvovanie preventívnej prehliadky u pediatra podľa veku dieťaťa.
 • Preventívnu prehliadku nemusí mať dieťa za sebou v čase podávania žiadosti. Stačí, keď ju absolvuje do 90 dní.
 • Nepamätáte si dátum ostatnej preventívnej prehliadky u detského lekára? Overte si ho v 

Elektronickej pobočke


 •  alebo v 

mobilnej aplikácii Dôvera


Viac informácií o benefite Zdravé oči nájdete v  

kritériách platných od 1.5.2022.


Ako získate príspevok?


Navštívte po 1. januári 2022 s dieťaťom očného lekára, ktorý 

má zmluvu s Dôverou.


Lekár vám predpíše poukaz na optickú pomôcku. Poukaz si odfoťte/oskenujte, budete ho potrebovať priložiť k žiadosti.


Pomôcku si vyberte a nechajte zhotoviť v očnej optike, s ktorou máme uzavretú zmluvu.


Najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu očného vyšetrenia u očného lekára (najneskôr však do 31.12. kalendárneho roka) nás požiadajte o príspevok cez svoju  

Elektronickú pobočku MojaDôvera


 alebo v 

mobilnej aplikácii DôveraVyplňte požadované údaje a priložte fotku/sken poukazu na optickú pomôcku a doklad o zaplatení pomôcky (pokladničný blok alebo faktúru).


Do 90 dní vám vyplatíme príspevok v maximálnej výške 50 € na bankový účet, ktorý v žiadosti uvediete.


V zozname sme ako: KOC Optical s.r.o. - Prevádzka: IMOOPTIK Obchodná BA (od 1.12.2022) / IMO franchising s.r.o. Prevádzky: IMOOPTIK Nové Zámky, Senica, Myjava, Vrbové (od 1.1.2023) / Optical franchising s.r.o. Prevádzky: IMOOPTIK Miletičova BA, Roľnícka BA, Stromova BA (od 1.1.2023)


Upozornenie: zoznam poskytovateľov sa aktualizuje priebežne, preto sa môže stať že nás tam hneď po uzatvorení zmluvného vzťahu hneď nenájdete. Preto prosím kontaktujte zdravotnú poisťovňu dôveru.


Článok je prevzatý od dôvera.sk