V nasledujúcom článku Vám priblížime návod ako postupovať pri uplatnení príspevku od Unionu.


Čo od nás dostanete?

Podľa štatistík potrebuje okuliare približne jedno z piatich detí. Deti rýchlo rastú, a zároveň sa stáva, že okuliare stratia alebo poškodia. Je teda úplne bežné, že nové okuliare potrebujú častejšie.

Preto vám v rámci nášho 

Očného balíka 

poskytneme každý rok príspevok vo výške 70 eur na okuliarové rámy a/alebo okuliarové šošovky pre vaše deti do 18 rokov.


Čo treba splniť?


  • Dieťa musí mať uzavreté zdravotné poistenie v Union zdravotnej poisťovni.


  • Zároveň musí mať uzavreté zdravotné poistenie v Union zdravotnej poisťovni aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa. Za poistenie zákonného zástupcu sa v tomto prípade považuje aj podaná prihláška do Union zdravotnej poisťovne, ktorá obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti.


  • Dieťa musí byť vo veku 17 rokov vrátane, teda do dovŕšenia jeho 18. narodenín.


  • Poukaz na okuliare a optickú pomôcku musí vystaviť zmluvný očný lekár.


  • Doklad o úhrade okuliarového rámu a/alebo okuliarových šošoviek musí vystaviť zmluvná optika.


Od 1. apríla 2022 je podmienkou poskytnutia príspevku na okuliarový rám a/alebo okuliarové šošovky zmluvný vzťah očného lekára, ktorý vystaví Poukaz na okuliare a optickú pomôcku s Union zdravotnou poisťovňou. Zároveň musí mať zmluvný vzťah s Union zdravotnou poisťovňou aj optika, ktorá vystaví doklad o úhrade okuliarového rámu a/alebo okuliarových šošoviek.


Ako na to?

Vyplňte žiadosť


S vytlačenou žiadosťou navštívte nášho zmluvného očného lekára a požiadajte ho o potvrdenie o predpísaní okuliarov alebo k žiadosti doložte fotokópiu Poukazu na okuliare a optickú pomôcku, ktorý vám vystavil. Vyberte si žiadosť podľa toho, aký máte dátum úhrady na doklade o zaplatení. 

Žiadosť od 1. 4. 2022Navštívte zmluvného lekára


S vytlačenou žiadosťou navštívte očného lekára, ktorý má zmluvu s Union zdravotnu poisťovňou a požiadajte o potvrdenie žiadosti alebo doložte kópiu poukazu na okuliare a optické pomôcky, ktorý vystavil priamo očný lekár. 

Vyhľadať lekára


Navštívte zmluvnú optiku


Vyhľadajte a navštívte optiku, ktorá má zmluvný vzťah s Union zdravotnou poisťovňou. 

Vyhľadať optiku

V zozname sme ako: KOC Optical s.r.o. - Prevádzka: IMOOPTIK Obchodná BA (od 1.12.2022) / IMO franchising s.r.o. Prevádzky: IMOOPTIK Nové Zámky, Senica, Myjava, Vrbové (od 1.1.2023) / Optical franchising s.r.o. Prevádzky: IMOOPTIK Miletičova BA, Roľnícka BA, Stromova BA (od 1.1.2023)


Zašlite nám žiadosť a doklady najneskôr do konca kalendárneho roka


O príspevok môžete žiadať raz ročne. Kópiu originálu dokladu o zaplatení rámu predložte spolu s riadne vyplnenou žiadosťou na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo pošlite poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava. Všetko najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka. 

Kontaktné miesta


Počkajte na úhradu príspevku


Najneskôr do 30 dní od nás dostanete príspevok priamo na účet uvedený vo vašej žiadosti. 


Článok je prevzatý od union.sk